Vesti

EULEX domaćin skupa “Osnaživanje i reintegracija žena: pružalac usluga podrške žrtvama nasilja, NVO Ženska prava”

12. mart 2019. god.

7. marta 2019. godine, EULEX je bio domaćin skupa na temu „Osnaživanje i reintegracija žena: pružalac usluga podrške žrtvama nasilja, NVO Žensko pravo”, koji je imao za cilj da podrži važan rad koji sprovodi NVO “Ženska prava”.

NVO “Žensko pravo” radi na severu Kosova kao pružalac usluga za žene i decu koji su žrtve, ili potencijalne žrtve nasilja. Direktorka NVO, Ružica Simić i menadžer projekta, Tijana La Valley, objasnile su suštinsku pomoć koju NVO “Centar za preventivni tretman i zaštitu žena od nasilja“ (CPZŽ) pruža žrtvama i potencijalnim žrtvama nasilja, pružajući im besplatnu pravnu pomoć, psihološko savetovanje, ekonomsku podršku i pomoć. Tri osobe koje su preživele nasilje u porodici su takođe prisustvovale ovom događaju i dale snažna, hrabra i emotivna svedočanstva o tome kako im je Centar godinama pomagao. 

Govornici i publika, među kojima su bili ambasadori i drugi predstavnici međunarodne zajednice, lokalnih institucija i civilnog društva, razgovarali su o značaju pravnog priznavanja NVO-a koje rade kao pružaoci usluga za žrtve, kao i poziva na podršku međunarodne zajednice i lokalnih vlasti da pomognu da se osigura održivost i kontinuitet njihovog rada.

Zamenik šefa EULEX-a, Bernd Thran, koji je predsedavao skupu, ponovio je posvećenost EULEX-a rodnoj ravnopravnosti i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, što je obaveza koju Misija sprovodi nadgledanjem i pružanjem pomoći čitavom lancu institucionalnog i ne-institucionalnog odgovora na slučajeve nasilja u porodici.

„Bilateralno finansiranje od strane ambasada i drugih međunarodnih organizacija može pomoći ovom važnom projektu u kratkom roku – i to bi bilo vrlo dobrodošlo”, naglasio je g. Thran.

„Ali, u dugoročnom smislu, neophodno je izmeniti zakone kako bi se centri kao što je CPZŽ, priznali kao legitimni pružaoci usluga. Time bi se kosovskim institucijama omogućilo da ubuduće finansiraju takve centre, kako bi obezbedili da žene i deca žrtve nasilja imaju gde da odu, da traže pomoć i podršku”, zaključio je zamenik šefa Misije, Bernd Thran.