Vesti

Šefica Misije Alexandra Papadopoulou prisustvovala je na sastanku Foruma visokog nivoa za vladavinu prava

22. mart 2019. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, prisustvovala je 20. marta još jednom sastanku Foruma visokog nivoa za vladavinu prava, koji redovno saziva predsednik Vlade Kosova, kao koordinacioni mehanizam za sve rukovodioce ključnih institucija vladavine prava na Kosovu, kao i Ambasade SAD/USAID i Kancelarije SPEU/EU na Kosovu.

Razgovori su bili usredsređeni na ostvareni napredak u rešavanju ciljanih predmeta u vezi sa procesom liberalizacije viznog režima za Kosovo i pitanje borbe protiv nekažnjavanja, posebno u svetlu nedavnih imenovanja u nekoliko kosovskih institucija, koja su izazvala ozbiljnu zabrinutost.

Šefica Misije EULEX pozvala je vladine organe da podrže i ohrabre pravosudne institucije u obavljanju njihovog ključnog rada bez neprimerenih uplitanja i uz puno poštovanje njihove nezavisnosti i autonomije. „To će pomoći sudijama i tužiocima da budu uspešni u rešavanju svih predmeta, ne samo predmeta ciljanih za liberalizaciju viznog režima, a zauzvrat to bi bio konkretan i efikasan način za porast poverenja javnosti u rad pravosudnog sistema Kosova”.

„Ovaj forum visokog nivoa treba biti usklađen sa radom inicijative Pravda 2020. Ova dva foruma treba smatrati komplementarnim, pri čemu mehanizam kojem predsedava predsednik Vlade pruža strateške smernice i potreban stepen angažovanja rukovodstva, a Pravda 2020 funkcioniše kao katalizator za promene unutar samih institucija pravosuđa, oslanjajući se na Ministarstvo pravde, SSK i TSK kao predvodnike napora na sprovođenju prethodno utvrđenih i konkretnih mera. Međunarodni partneri, uključujući i EULEX, spremni su da pomognu”, izjavila je gđa Papadopoulou.