Vesti

Nova nacionalna strategija za integrisano upravljanje granicom (2019-2023)

25. mart 2019. god.

Viši savetnik EULEX-a za integrisano upravljanje granicom, Alan Wilson učestvovao je na radionici za finalizaciju nove Nacionalne strategije za IUG u saradnji sa Programom kontrole izvoza i  povezane granične bezbednosti (EXBS).

Radionica je okupila 35 vladinih zvaničnika i stručnjaka koji zajedno rade na pitanjima granične i unutrašnje bezbednosti. Cilj je bio da se finalizuje nova Strategija za IUG (2019-2023), u kojoj se navode ostvareni uspesi Kosova i koja je usredsređena na trenutne izazove i nove pretnje koje se tiču bezbednosti granica. „Cilj radionice bi je da se okupe sve razne institucije i da se usvoji konačni nacrt. Značaj Nacionalne strategije za IUG je u tome da ona služi kao okvir koji obuhvata sva pitanja vezana za graničnu i unutrašnju bezbednost”, istakao je g. Wilson, viši savetnik za IUG.

Nova Strategija za IUG i prateći Akcioni plan igraće važnu ulogu u kapacitetu Kosova za borbu protiv preko-graničnog kriminala i zaštitu i jačanje spoljnih granica Kosova. U svom završnom izlaganju, Isa Džemajljaj, nacionalni koordinator za IUG/zamenik ministra unutrašnjih poslova posebno se zahvalio EULEX-u za svu podršku i tehnički savet pružen “uz svaki pojedinačni korak procesa” izrade nove Strategije za IUG i Akcionog plana.