Vesti

EULEX i Policija Kosova u studijskoj poseti u Beču

05. april 2019. god.

Jedinica EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju (JMPS) organizovala je od 26. do 29. marta obuku u Kriminalističko-obaveštajnoj službi Austrije, koju su pohađale kolege iz Policije Kosova u sklopu programa o međunarodnoj policijskoj saradnji.

Ova obuka je deo okvira programa pod nazivom “Poznavanje načela međunarodne policijske saradnje –studijska poseta jedinstvenoj tački kontakta za Interpol-Europol-Sirene u Beču u Austriji”.

Vođa ekipe iz Jedinice EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju, Vincenzo Cardinale, koji je predvodio posetu doveo je svoje kolege iz Policije Kosova, Besnika Salahua, šefa Sektora za Interpol, Fatmira Ahmetija iz Uprave Policije Kosova za međunarodnu saradnju u oblasti vladavine prava (ILECU), Agrona Nezaja, šefa Odseka za istragu organizovanog kriminala i Fatmira Karaljitija, šefa Sektora za finansijske istrage.

“Ova poseta je bila veoma korisna i produktivna za dalji razvoj Policije Kosova i pružila je korisna znanja kako za polaznike obuke, tako i za buduće obuke Policije Kosova”, rekao je potpukovnik Nezaj.

Cilj ovog projekta bio je da se polaznici upoznaju sa najboljim evropskim praksama u oblastima upotrebe i razmene informacija, iteroperabilnosti baza podataka i praksi upravljanja predmetima koje se primenjuju u evropskim institucijama za sprovođenje zakona. Glavni cilj projekta bio je da se ojača izvršni kapacitet Uprave ILECU i unapredi njen operativni učinak, posebno u pogledu zaštite podataka i sigurnosti podataka.

“Danas transnacionalni organizovani kriminal predstavlja sve dinamičniji i složeniji fenomen koji zahteva zajednički odgovor od strane organa za sprovođenje zakona EU i trećih zemalja. Kriminalne grupe nemaju granica i sofisticiranije su u svom načinu rada, stoga agencije za sprovođenje zakona moraju biti u stanju da spreče i otkriju njihove aktivnosti. Primena najboljih praksi od strane organa za sprovođenje zakona i međunarodnu saradnju i koordinaciju biće od ogromne uzajamne koristi u redukovanju prostora u kojem kriminalci mogu delovati između Kosova i zemalja članica Evropske unije”, objašnjava g. Cardinale.


Službenici Policije Kosova proveli su dva dana u jedinstvenoj tački kontakta u Austriji (SPOC), gde su posmatrali – o čemu će kasnije uraditi izveštaj – primenjena opšta načela prenosa podataka, kao i nove tehničke mogućnosti. Njima su takođe pruženi obuka i savetovanje od strane nacionalnih stručnjaka iz Interpola i Europola o najčešćim izazovima u međunarodnoj policijskoj saradnji i kako ih efikasno rešavati.

“U eri računarstva u oblaku i kibernetikom olakšanog kriminala, agencije za sprovođenje zakona moraju biti u stanju da u realnom vremenu raskrinkaju inovativne i fleksibilne kriminalne grupe, zbog čega je međunarodna policijska saradnja danas od ključnog značaja”, dodao je g. Cardinale.

U okviru ove obuke, g. Cardinale je prestavio i pregled odgovornosti i zadataka Jedinice EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju na osnovu novog mandata.

Kriminalističko-obaveštajna služba Austrije je jedinstvena tačka kontakta (JTK ) za Interpol, Europol i Biro SIRENE u Beču.