Vesti

Šefica EULEX-a na trećem zasedanju Odbora Pravda 2020

19. april 2019. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, učestvovala je 17. aprila na trećem zasedanju Odbora reformske inicijative Pravda 2020, koju predvodi ministar pravde Tahiri zajedno sa predsedavajućim Sudskog i Tužilačkog saveta Kosova, g. Čočajem i g. Husenijem. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Kancelarije EU/Specijalna predstavnica EU na Kosovu i Ambasade SAD-a.

„Na poslednjem sastanku Upravnog odbora, EULEX je sa svojim lokalnim kolegama podelio niz konkretnih nalaza i preporuka u vezi sa sistemskim slabostima i tematskim oblastima u lokalnom pravosudnom sistemu”, kazala je gđa Papadopulu. „Danas je EULEX članovima Odbora predstavio prilagođeni nastavak istih, koji obuhvata opširnija zapažanja o specifičnim pitanjima koja su prethodno analizirana, i u oceni sadrži dodatne nalaze i preporuke. Nastavićemo da ovo redovno radimo u sklopu inicijative Pravda 2020, na osnovu EULEX-ove funkcije robusnog nadgledanja uvedene u junu prošle godine, kada se mandat Misije promenio.”

Na osnovu dnevnog reda sastanka, koji je uključivao najnovije informacije o napretku postignutom u sprovođenju niza tekućih mera i nekih novih fokusnih tema, gđa Papadopoulou se osvrnula na osnivanje novog Specijalnog odeljenja pri Osnovnom sudu u Prištini i Apelacioni sud za suđenje u predmetima STRK, kao pozitivan korak koji će promovisati specijalizaciju sudija u ovoj oblasti - baš kao i njihovih kolega iz tužilaštva u STRK - i podsticati homogenu i koherentnu sudsku praksu. Međutim, ona je pozvala da se što je pre moguće započne proces zapošljavanja sudija, kao stalnog osoblja ove jedinice, kako bi se ispunio rok do jula ove godine

Zaostali predmeti su i dalje veliki izazov za kosovsko pravosuđe. „Uključivanje dodatne opcije za inventarizaciju i klasifikaciju nerešenih predmeta u postojeći Informacioni sistem za upravljanje predmetima predstavljalo bi praktičnu i efikasnu meru za rešavanje ovog problema”, dodala je šefica Misije EULEX.

Na kraju, gđa Papadopoulou je iznela najnovije informacije o sprovođenju mapa puta koje je Pravda 2020 “nasledila“ od tadašnjeg Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava pod vođstvom EULEX-a. U tom kontekstu, ona je pohvalila usvajanje Nacionalne strategije za ratne zločine i rad STRK-a i Policije Kosova na određivanju prioriteta i sistematizaciji predmeta, ali je upozorila da se značajan napredak u rešavanju ratnih zločina može postići jedino kroz iskrenu regionalnu saradnju, uključujući i između Beograda i Prištine. Šefica EULEX-a je takođe pozvala sve uključene aktere da ulože intenzivnije napore kako bi se priveo kraju rad na podzakonskim aktima za funkcionalizaciju Instituta za sudsku medicinu.