Žene u vladavini prava

Žene lideri u bezbednosnom sektoru – Upoznajte Zirafetu Imeraj

08. mart 2021. god.

Redovni radni dan za Zirafete je sve samo ne uobičajen. Kao zamenica direktora Pritvorskog centra u Peći, njen dan započinje punim 24-časovnim izveštajem o opštoj situaciji u centru. Zirafete je u ovom sektoru od 2000. godine i jedna je od prvih žena koja se pridružila Korektivnoj službi Kosova (KSK). Karijeru je započela kao službenica Korektivne službe i tokom godina se penjala uz lestvicu. Osam godina je obavljala funkcije zamenika direktora i direktora Korektivnog centra Dubrava, a sada je skoro dve godine zamenica direktora Pritvorskog centra u Peći.

Njeno bogato dvadesetogodišnje iskustvo učinilo je da izazove sa kojima se svakodnevno suočava mnogo lakše prevlada. Ona izdvaja svoje iskustvo u zatvoru Dubrava, koji je najveći takve vrste na Kosovu. Činjenica da je tokom karijere obavljala različite vrste funkcija u Korektivnoj službi, pripremila ju je jako dobro za izvršnu funkciju koju sada obavlja. 

„Znam osnove ovog posla, pa mi je sada, kao zamenici direktora Pritvorskog centra u Peći, postupak donošenja odluka manje izazovan. Iako je moj posao vrlo osetljiv, postupanje sa zatvorenicima je vrlo osetljivo i složeno pitanje, I spremna sam da donosim teške odluke na vrlo brz i pravovremen način“, kaže Zirafete.

Dalje niz traku sećanja, Zirafete se podseća da bi se pre 20 godina žena koja bi izabrala karijeru u ovom zanimanju suočila sa ogromnim predrasudama. Danas to nije slučaj. „Nekada je bilo tabu da žena radi u popravnoj službi, ali danas vidim sve više i više mladih žena koje biraju ovaj put karijere, bez obzira na to koliko ovaj posao može biti težak“, kaže ona.

Ona je već godinama lider u ovom sektoru kojim dominiraju muškarci. Zahvaljujući svojoj volji, odlučnosti i ljubavi prema poslu uspela je da razbije stakleni plafon. Zirafete smatra da je snaga žene koja odlučno radi svoj posao ono što je najbitnije i što čini razliku. 

Zirafete i njene koleginice dale su dobar primer sadašnjim i budućim generacijama žena koje rade ili će raditi u Korektivnoj službi. Ona veruje da svojim neprekidnim naporima i marljivim radom služe kao primer ostalim ženama koje žele da se pridruže Korektivnoj službi Kosova.

Kada je reč o akademskoj pripremi za ovo zanimanje, obrazovne institucije na Kosovu ne nude programe usmerene posebno na ovu vrstu stručnosti. Na primer, Zirafete je diplomirala ekonomiju. Međutim, kad se neko zaposli u korektivnoj službi, postoji mnogo specijalizovanih kurseva za obuku osoblja, koje održava Kosovska akademija za javnu bezbednost. 

Tokom svoje karijere, Zirafete je upravljala sa oko 650 zaposlenih, a takođe je bila odgovorna za nadgledanje približno 1100 zatvorenika u Korektivnom centru Dubrava. „Nije lako. To je posao od 24 sata. Kada se dese incidenti, često moram da posetim mesto događaja i radim na slučaju. To sam u stanju da uradim zahvaljujući svom iskustvu, ali i hrabrosti, što je veoma važan faktor koji vam pomaže da na licu mesta donosite važne i teške odluke. Moje kolege, ali i zatvorenici, cene činjenicu da sam nepristrasna i vrlo direktna osoba. Znaju da ću sa svima postupati jednako i pravedno“, objašnjava Zirafete.

Zirafete je takođe predsednica Udruženja žena u Korektivnoj službi Kosova, koje ima za cilj unapređenje položaja žena u KSK, podizanje svesti i promovisanje rodne ravnopravnosti, kao i pružanje mogućnosti stručnog usavršavanja za žene. Zirafete objašnjava da žene čine svega 13% osoblja KSK, stoga Udruženje žena pokušava da reši ovaj problem kroz različite aktivnosti, uključujući terenske događaje, studijske posete u inostranstvu i kurseve obuke.

Činjenica da svoj posao radi sa strašću je ono što omogućava Zirafeti da bude mirna i da ne bude pod stresom kada ode kući. Ogromna podrška koju uživa od porodice, posebno supruga koji je uvek podržavao njene ambicije u karijeri i često je podsticao da teži većim uspesima, ključni je faktor njenog uspeha.

Zirafete je takođe srećna majka troje uspešne dece. Iznad svega, ona uživa da kvalitetno provodi vreme sa porodicom i jako voli putovanja. 

Svoju priču završava pozivanjem mladih žena da veruju u sebe, veruju svojim instinktima i imaju samopouzdanja: „Budite svoji i iznad svega volite svoj posao i radite ga sa strašću. Uspeh će nesumnjivo uslediti“.