Više od Multimedije ...

Više od Multimedije ...

Studenti sa univerziteta u Jorku u poseti EULEX-u

05. decembar 2019. god.

Tokom poslednjih nekoliko godina, studenti sa Univerziteta u Jorku redovno dolaze u studijske posete našoj Misiji. EULEX je 4. decembra ugostio grupu od osam studenata magistrature u oblasti posleratne obnove, koji su bili veoma zainteresovani da saznaju više o promeni našeg mandata, naime kako smo prešli iz izvršnog pravosudnog mandata na Kosovu u mandat za nadgledanje.

Pored toga, u fokusu diskusije bili su i doprinos i podrška Misije lokalnim institucijama vladavine prava i kako sprovodimo informisanje javnosti o našem mandatu.

Studenti su takođe imali priliku da nauče nešto više o projektima koje EULEX sprovodi u saradnji sa lokalnim kolegama, kako bi podržao izgradnju kapaciteta Policije Kosova, Kazneno-popravne službe Kosova, itd.