Više od Multimedije ...

Više od Multimedije ...

EULEX se povezao sa Jagelonskim univerzitetom

16. januar 2020. god.

Nova godina je otpočela punom brzinom informativnim aktivnostima na terenu. EULEX-ov glavni tematski nagledač za krivična dela korupcije, Laurentiu Dumitrica, učestvovao je 14. januara 2020. godine u video konferenciji sa studentima Master programa u polju međunarodne bezbednosti i razvoja na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, Poljska.

Tema su bili napori na suzbijanju korupcije i izazovi u sprovođenju mera za suzbijanje korupcije na Kosovu. Studenti su predstavili svoja istraživanja i nalaze na ovu temu. Nakon toga, rasprava se usredsredila na EULEX-ove napore na suzbijanju korupcije na Kosovu. Studenti su imali mnogo pitanja za našeg stručnjaka, koji se uključio u vrlo zanimljivu i informativnu diskusiju sa studentima.