Više od Multimedije ...

Više od Multimedije ...

EULEX održao obuku za osoblje Kazneno-popravne službe Kosova o bezbednosti i oceni bezbednosnih rizika u zatvoru

03. mart 2020. god.

EULEX je 6. februara priveo kraju trodnevnu radionicu o bezbednosti i oceni bezbednosnih rizika u zatvoru za šest članova osoblja Kazneno-popravne službe Kosova (KPSK) u pritvornom centru Smrekonice/Smrekovnica. Ova obuka je deo niza radionica koje imaju za cilj da ekipi KPSK-a pruže informacije o bezbednosti i bezbednosnim rizicima u kazneno-popravnom okruženju, kao i alate za ocenu bezbednosti i bezbednosnih rizika na sveobuhvatniji i strukturiraniji način.
 
Do sada je u takvim radionicama učestvovalo oko 50 službenika Kazneno-popravne službe iz različitih objekata KPSK-a. Očekuje se da će Kazneno-popravna jedinica EULEX-a održati ovu radionicu u svim objektima KPSK-a i obučiti trenere u svakom od tih objekata, kako bi se osigurali održivost i vlasništvo.