Više od Multimedije ...

Više od Multimedije ...

Da li rodno zasnovano nasilje pogađa samo žene? EULEX-ov savetnik za pitanja rodne ravnopravnosti objašnjava.

07. decembar 2018. god.

EULEX-ov savetnik za pitanja rodne ravnopravnosti, Antonius van der Velden objašnjava da rodno zasnovano nasilje ne pogađa samo žene.

„Iako je tačno da rodno zasnovano nasilje pogađa uglavnom žene, određeni manji procenat žrtava čine i muškarci. Imajte na umu da nasilje ne mora biti fizičko. Žrtve takođe mogu biti zlostavljane psihički, seksualno ili ekonomski,” napominje Antonius, dodajući da je žrtvama porodica u nasilju, uključujući i žrtve muškarce, ponekad teško da govore o zlostavljanju i prijave ga, jer ih je često sramota, a naročito u društvima u kojima dominiraju muškarci.