Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Okružni sud u Prištini

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
11. maj 2012. god. P. 408/11 English | Shqip | Srpski
02. maj 2012. god. P. 425/11, Klecka case
Judgments
English | Shqip | Srpski
02. maj 2012. god. P. 425/11, Klecka case
Ruling on admissibility
English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.