Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Osnovni sud u Peći

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
14. juni 2013. god. P 86/2013 TJ English | Shqip | Srpski
14. juni 2013. god. P.nr. 359/12 TJ English | Shqip | Srpski
23. januar 2013. god. P 38/2012 Enacting Clause English | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.