Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Osnovni sud u Prizrenu

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
21. oktobar 2016. god. PP 376/12 Redacted English | Shqip | Srpski
21. april 2016. god. P. 372/13 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
14. april 2016. god. P.no.410/13 EC English | Srpski
09. septembar 2014. god. P 272/2013 TJ English | Shqip | Srpski
29. avgust 2014. god. P.169/14 English | Shqip | Srpski
31. juli 2014. god. P93/2014 English | Shqip | Srpski
22. maj 2014. god. P.94/14 English | Shqip | Srpski
17. april 2014. god. P 300/2013 Trial Judgment English | Shqip | Srpski
14. april 2014. god. P 186/2013 English | Shqip | Srpski
13. mart 2014. god. P. No. 171/13;
PP. No. : 147/2011
Enacting clause
English | Srpski
30. oktobar 2013. god. P233/2013 EC English | Shqip | Srpski
06. septembar 2013. god. P. No.: 123/13 English | Shqip | Srpski
01. februar 2013. god. P.no. 249/12 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.