Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Osnovni sud u Gnjilanu

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
11. novembar 2015. god. PKR 135/2015 English | Shqip | Srpski
05. decembar 2013. god. PRK 56/2013 English | Shqip | Srpski
16. oktobar 2013. god. PKR 53/2013 EC English | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.