Građanske parnice

Građanske parnice

Građanske parnice

Osnovni sud u Prištini

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
25. novembar 2013. god. C. no. 301/08 English | Shqip | Srpski
17. april 2013. god. C. no. 2147/09 English | Shqip | Srpski
26. februar 2013. god. C.nr.2724/2006 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.