Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava