One of Us

One of Us

Šta ovih dana rade bivši pripadnici lokalnog osoblja EULEX-a?

11. april 2019. god.

Saslušajte šta Dukađin Ljeka kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u i njegovoj sadašnjoj karijeri kao prorektor za međunarodne odnose na javnom univerzitetu “Kadri Zeka” u Gnjilanu.

Dok je šest godina radio kao asistent za analizu bezbednosnih informacija u EULEX-u, uspešno je stekao doktorat iz evropskog prava i evropskih institucija na Univerzitetu u Tirani. Nakon odlaska iz Misije 2016. godine, vratio se akademskoj struci kao profesor prava na javnom univerzitetu “Kadri Zeka”.

Godine koje je proveo radeći sa međunarodnim kolegama u EULEX-u omogućile su mu da profesionalno napreduje i pružile su mu nova znanja i ekspertizu. „Iskustvo koje sam stekao u pisanju izveštaja, analizi i razvoju mojih interpersonalnih veština učinile su me stručnijim i uspešnijim u mom angažovanju na univerzitetu”.

On takođe čvrsto veruje da nasleđe Misije leži u njenom bivšem osoblju. On tvrdi da je EULEX uvek hrabrio lokalne kolege u njihovom ličnom razvoju i karijeri. „Zahvaljujući stalnoj pomoći koju nam je Misija pružila, sve moje bivše kolege su pronašle odgovarajući i izazovan novi posao u javnim i privatnim institucijama na Kosovu. Smatram da bez te podrške ja ne bih bio ovoliko stručan koliko sam sada kao prorektor”, Dukađin rezimira pozitivan uticaj Misije.

“Jedan od nas” se usredsređuje na priče pripadnika bivšeg osoblja EULEX-a koji danas rade u kosovskim institucijama, organizacijama ili preduzećima, i ima za cilj da naglasi nasleđe koje EULEX ostavlja za sobom u kosovskom društvu.