EULEX Campaigns

KSK i preventivne mere protiv COVID-19

18. mart 2021. god.

Misija Korektivne službe Kosova

KSK i preventivne mere protiv COVID-19

Korektivni centar u Lipljanu

Profesionalni razvoj u KSK

Svako zaslužuje novi početak!

Jedinica za pratnju zatvorenika