EULEX Campaigns

EULEX-ova kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2020

12. decembar 2020. god.

Svet je u 2020. godini zbog pandemije korona virusa funkcionisao na sasvim drugačiji način. Da bi se ublažilo širenje virusa, čitav svet je uveo mere zaključavanja, što je dovelo do svetskih izveštaja koji pokazuju porast prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Da bi se pojačao poziv na globalnu akciju za zaustavljanje pandemije nasilja, globalna tema obeležavanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja glasila je: „Obojimo svet u narandžasto: finansirajmo, odgovorimo, sprečimo, prikupimo!“ 

 EULEX se kampanji 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pridružio organizujući razne aktivnosti koje odražavaju rad naše Misije na rešavanju ovog ozbiljnog i osetljivog pitanja. Kampanja je otpočela 25. novembra, na Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama, kada smo sedište Misije osvetlili narandžastom bojom, i obojili u naradžasto naše kanale na društvenim medijima, apelujući na sve žrtve rodno zasnovanog nasilja da prijave svoj slučaj policiji.  

Da bi ponovili poruku da svi moramo zajedno da radimo na sprečavanju i zaustavljanju svih oblika nasilja nad devojčicama i ženama, šefovi misija EU i država članica na Kosovu simbolično su nosili narandžastu masku i majicu i naglasili važnost prijavljivanja slučajeva rodno zasnovanog nasilja policiji.   

Kako je Policija Kosova prva instance za reagovanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, predstavili smo priču narednice Džemilje Behljulji o njenoj posvećenosti sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici.

Pored toga, istakli smo nalaze i preporuke naše Misije o tome kako policija, tužilaštvo i sudovi mogu poboljšati postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

U znak obeležavanja 16 dana aktivizma i 20. godišnjice Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN, Misija je takođe organizovala pet onlajn “Razgovora o osnaživanju žena” na sledeće teme: Žene u bezbednosnim institucijama; Uloga i održivost pružalaca usluga za žrtve rodno zasnovanog nasilja; Pristup pravosuđu za žrtve rodno zasnovanog nasilja; Ekonomsko osnaživanje u cilju rešavanja rodno zasnovanog nasilja; Mentalno zdravlje žrtava nasilja nad ženama i dece svedoka nasilja.

I na kraju, ali ne najmanje važno, naša Misija je podržala kampanju Ministarstva pravde „Nasilje u porodici nije privatna stvar!“ produkcijom video spota, radio spota i bilborda koji su postavljeni na 37 lokacija širom Kosova.

Kampanja 16 Dana aktivizma je završena, ali naša posvećenost podizanju svesti o važnosti prijavljivanja slučajeva rodno zasnovanog nasilja Policiji Kosova se nastavlja. Prijavite ga da biste ga zaustavili! Pozovite 192 ili 080019999.