Lajme

“E vërteta do të thotë argumente. Kjo është si ne i kundërshtojmë pretendimet e Simmons: me argumente ligjore” – intervista e Zëdhënëses së EULEX-it me ABC News Albania.

22 korrik 2021

Pas hamendësimeve të pabazuara të Malcolm Simmons në Kuvendin e Kosovës, Udhëheqësja e Zyrës për Shtyp dhe Informim Publik të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë (EULEX), Ioanna Lachana, dha një intervistë për ABC News Albania, e cila u transmetua më 21 korrik 2021. 

Çdo raportim pasues në të cilin përdoren citate nga intervista duhet t’i referohet burimit origjinal – ABC News Albania.

A e dëmton dëshmia e Simmons imazhin dhe reputacionin e EULEX-it në Kosovë dhe jo vetëm? 

Pretendimet e tij janë me të vërtetë një përpjekje për ta diskredituar Misionin, por edhe BE-në. Kjo është pjesë e një fushate të qëllimshme dezinformimi që synon t'i shërbejë motiveve dhe interesave të fshehta. Simmons nuk ofroi ndonjë provë në Kuvendin e Kosovës. Ai vetëm e prezantoi një koleksion hamendësimesh të pabazuara dhe mendimesh personale. Ai e bëri këtë duke e ditur se nuk mund të paditet për shpifje pasi deklarimi i tij mbulohet nga imuniteti i privilegjit parlamentar. 

Ne e shohim këtë si një përpjekje për ta krijuar një tablo të rreme e cila do t’i mbulonte hetimet e kryera kundër tij në Bruksel për shkelje. Ai, padyshim që është i pakënaqur me rezultatin e hetimeve dhe padyshim që është i pakënaqur me hedhjen poshtë nga gjykata britanike të një kërkesëpadie civile që ai e parashtroi kundër Misionit dhe institucioneve të tjera të BE-së në vitin 2020. Thënë shkurt, ai është i pakënaqur me të gjitha procedurat ligjore kundër tij.

Për hir të transparencës, ne tashmë i kemi bërë thirrje Simmons-it që t’i prezantojë raportet, konkluzionet dhe rekomandimet e bordit disiplinor në Kuvendin e Kosovës, duke i mundësuar deputetëve të Kosovës që t’i shqyrtojnë plotësisht pretendimet e tij.

Si planifikoni t’i kundërshtoni pretendimet e tij? 

Duke thënë të vërtetën. Ne e dimë shumë mirë që dezinformimi udhëton më shpejtë se e vërteta. Ne gjithashtu e dimë shumë mirë që është më e lehtë për ta bindur opinionin publik me gjuhë emocionale sesa me argumente ligjore.

Por e vërteta është shumë e qartë në këtë rast.

Simmons tha se "Kleçka" ishte një rast i cili nuk duhej të dilte kurrë në gjyq. Por, ishte vetë ai që e gjykoi këtë rast si kryetar i trupit gjykues. Simmons pretendoi se një gjyqtar i tha atij se puna e tij mund të rrezikohej nëse të pandehurit në rastin "Kleçka" nuk dënoheshin. Sidoqoftë, e vërteta është se pasi trupi gjykues i kryesuar nga Simmons i liroi të pandehurit në shtator 2013, Simmons jo vetëm që nuk e humbi punën, por ai vazhdoi tutje duke u emëruar Kryetar i gjyqtarëve të EULEX-it një vit më vonë.

Simmons e kundërshtoi dje përbërjen e trupit gjykues në rastin "Drenica II" dhe e përmendi një vendim të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2018. Ky është një rast i qartë i keqinformimit, pasi ekziston gjithashtu një vendim i Gjykatës Kushtetuese i vitit 2019 i nxjerrë nga gjyqtarë vetëm të Kosovës, të cilët unanimisht e hodhën poshtë një ankesë përfundimtare në rastin e krimeve të luftës "Drenica II", duke i konfirmuar pesë dënime. Edhe një herë, Simmons zgjodhi t’i injorojë faktet.

Simmons gjithashtu pretendoi se EULEX-i ua dorëzoi dosjet e rasteve autoriteteve të prokurorisë serbe. Ne e kemi thënë edhe më përpara: EULEX-i kurrë nuk u ka dorëzuar ndonjë rast të krimeve të luftës autoriteteve të prokurorisë serbe, as nuk ka hequr dorë nga autoriteti mbi dosjet dhe rastet hetimore. Ne i kërkuam Simmons që t’i identifikojë të gjitha rastet që ai pretendon se Misioni ua dorëzoi autoriteteve serbe, por ai nuk e bëri këtë.

E vërteta do të thotë argumente. Kështu i kundërshtojmë ne pretendimet e tij, me argumente ligjore.

A i keni diskutuar pretendimet e tij me homologët tuaj kosovarë?

Kemi kontakte të rregullta me homologët tanë kosovarë dhe jemi duke i diskutuar shumë çështje. Në kuadër të kësaj, ne i kemi diskutuar edhe pretendimet e Simmons dhe i kemi informuar ata se një ekip i pavarur hetimor i udhëhequr nga një gjyqtar në pension i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë ishte krijuar në Bruksel për t’i hetuar pretendimet e Simmons. Sidoqoftë, Simmons nuk bashkëpunoi me ekipin hetimor dhe as nuk siguroi prova për t’i mbështetur pretendimet e tij. Ne gjithashtu i informuam homologët tanë kosovarë se ai kishte kërkuar të bëhej sinjalizues vetëm pasi kishin filluar disa procedura disiplinore kundër tij.

Homologët tanë kosovarë të sundimit të ligjit kanë punuar me ne për 13 vjet tani. Ne kemi punuar së bashku për ta bërë sistemin e drejtësisë kosovare të arritshëm për të gjithë dhe të besueshëm për opinionin publik. Ne kemi një partneritet të fortë për drejtësi që nga viti 2008, i cili është në interes të Kosovës, Bashkimit Evropian, Shteteve Anëtare të BE-së si dhe vendeve që janë shtete kontributdhënëse në Mision, d.m.th Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Norvegjia, Zvicra dhe Turqia.

Intervistën e plotë mund ta shikoni këtu