Lajme

Prezantimi i Raportit Monitorues të EULEX-it: “Vlerësimi i trajtimit të rasteve të dhunimit nga sistemi i drejtësisë në Kosovë”

06 korrik 2022

EULEX-i prezantoi Raportin Monitorues të tij “Vlerësimi i trajtimit të rasteve të dhunimit nga sistemi i drejtësisë në Kosovë”, i cili ofron një vlerësim preliminar për mënyrën se si i trajton sistemi i drejtësisë në Kosovë rastet e dhunimit. Ky raport përfshin gjetje dhe rekomandime konkrete për autoritetet e Kosovës.