Vesti

Prezentacija EULEX-ovog Izveštaja o praćenju: “Ocena postupanja pravosudnog sistema u slučajevima silovanja na Kosovu”

06. juli 2022. god.

EULEX predstavio svoj Izveštaj o praćenju „Ocena postupanja pravosudnog sistema u slučajevima silovanja na Kosovu“, koji sadrži preliminarnu ocenu o tome kako se kosovski pravosudni sistem bavi slučajevima silovanja. Izveštaj sadrži nalaze i konkretne preporuke za kosovske organe.