EULEX Campaigns

Kampanja Hapini sytë

18 tetor 2021

Me rastin e 18 tetorit, Ditës së BE-së Kundër Trafikimit, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë (EULEX) zbatoi një fushatë të mediave sociale që kishte për qëllim sensibilizimin për nevojën e parandalimit dhe luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore.