EULEX Campaigns

Otvori oči Kampanja

18. oktobar 2021. god.

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava 18. oktobra, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) sprovela je kampanju na društvenim medijima, koja je imala za cilj podizanje svesti o potrebi za sprečavanjem i suzbijanjem trgovine ljudima.