Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Pokretanje kampanje podizanja svesti “Progovori na vreme” u cilju naglašavanja važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja

09. septembar 2019. god.

Institut za sudsku medicinu u partnerstvu sa Policijom Kosova i EULEX-om otpočeo je danas kampanju podizanja svesti pod nazivom „Progovori na vreme“, diskusijom za okruglim stolom na kojoj su relevantni akteri razgovarali o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja.

Kako statistika Instituta za sudsku medicinu pokazuje da je najveći broj žrtava seksualnog nasilja starosti između 11 i 16 godina, cilj ove kampanje je da se podigne svest među školskom decom o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja, kao i dase pruže informacije o tome kako sačuvati takve dokaze, kako bi se pomoglo da se počinioci dovedu pred lice pravde.

„Ovo je naš direktan doprinos kojim želimo da pomognemo žrtvama da dostignu pravdu i da prekinu tišina koja okružuje one koji imaju nešto da kažu i one koji ih moraju saslušati”, kazala je Bergita Curi, specijalista sudske medicine na Institutu za sudsku medicinu.

Arsim Grdžaljiu, direktor Instituta za sudsku medicinu, rekao je da Institut ostaje posvećen pružanju najkvalitetnijih usluga žrtvama seksualnog nasilja, dodajući: „Ova kampanja podizanja svesti je pokušaj da, izvan naših zvaničnih dužnosti, pomognemo tim žrtvama. Pored toga, cilj ovakvog projekta jeste da se podstakne među-institucionalna diskusija, u cilju poboljšanja rešavanja takvih slučajeva na svim nivoima."

Govoreći o kampanji podizanja svesti, Tarja Formisto, zamenica direktora Instituta za sudsku medicinu, naglasila je da je sada vreme da se podigne javna svest o tome šta je seksualno nasilje i da se prošire informacije o tome kako postupiti i kako prijaviti slučaj seksualnog nasilja. „To je svrha ove kampanje – jasni i jednostavni saveti i podrška za svakoga, kako bi svako od nas odigrao svoju ulogu u zaštiti dece i mladih od trauma i bola koje doživljavaju žrtve seksualnog zlostavljanja”, kazala je Formisto.

Obraćajući se učesnicima okruglog stola, Atifete Jahjaga, bivša predsednica Kosova i direktorka „Fondacije Jahjaga“, usredsredila se na žrtve koje su preživele seksualno nasilje tokom rata na Kosovu:  „Prošlo je više od dve decenije od kada je rat završen na Kosovu. Kako je vreme odmicalo, rane hiljada žena i muškaraca koji su silovani tokom rata nisu zaceljene; njihove duše se nisu odmorile. Noseći teret neizrecivog zločina, preživeli seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu još uvek nisu sklopili mir sa svojom prošlošću. Zato se svi mi moramo ujediniti, stati zajedno i stvoriti potrebni prostor i uslove da oni progovore. Predugo je pokušavano da se njihova istina prikrije, sakrije i sahrani. Moramo jednom za svagda prekinuti tišinu i to možemo učiniti samo tako što ćemo omogućiti svim žrtvama seksualnog nasilja tokom rata, kao i svim žrtvama seksualnog nasilja, da ispričaju svoju priču”.

Kampanja “Progovori na vreme“ predviđa organizovanje niza edukativnih predavanja u 32 osnovne i srednje škole širom Kosova. Predavanja će održati stručnjaci Instituta za sudsku medicinu i predstavnici Policije Kosova, koji će pomoći u podizanju svesti školske dece o mogućim situacijama koje izlažu ranjive kategorije opasnosti da budu žrtve seksualnog nasilja, kao i o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja. Kampanja “Progovori na vreme“ trajaće do sredine 2020. godine.