Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Radionica u organizaciji EULEX-a jača sposobnost specijalnih tužilaca i pravnih službenika za procesuiranje predmeta terorizma

26. septembar 2019. god.

U cilju jačanja kapaciteta kosovskog Specijalnog tužilaštva za efikasno suočavanje sa novim izazovima u procesuiranju predmeta terorizma i drugih teških krivičnih dela, EULEX je, zajedno sa Akademijom pravde, organizovao dvodnevnu intenzivnu radionicu o obradi predmeta terorizma za 22 tužilaca i pravnih savetnika STRK-a.

Učesnici su zajedno sa četiri sudije Specijalnog odeljenja, pravnicima i predstavnicima porodice EU učestvovali u radionici i podelili svoju ekspertizu, zabrinutosti i predloge za postupanje sa takvim predmetima. Tema radionice izabrana je na osnovu nalaza EULEX-ove Jedinice za nadgledanje predmeta, koja je kroz svoje robusno nadgledanje utvrdila da je neophodna dalja podrška razvoju kapaciteta u oblasti procesuiranja predmeta terorizma.

Govoreći o značaju ove radionice, specijalni tužilac Afrim Šefkiu je rekao: „Izuzetno je zadovoljstvo biti deo ovog kursa obuke zbog njegovog ogromnog značaja za jačanje naših veština u borbi protiv terorizma na regionalnom i međunarodnom nivou. Terorizam ne priznaje granice. On postoji svuda u svetu, ali verujem da ako mobilizujemo tužioce, policijske snage i kolege u regionu, možemo postići svoj cilj u sprečavanju terorizma.”

Vršilac dužnosti šefa Misije EULEX, Bernd Thran izjavio je: „Terorizam je sam po sebi prilično složen. Ali u današnjem svetu, terorizam je postao složen van prepoznavanja. Promena njegove složenosti bila je brža u poslednjih deset godina nego u bilo koje vreme pre. A izazov sa kojim se Kosovo suočava je izazov koji je potpuno nov za sve nas: drugi sistemi tužilaštva širom sveta pokušavaju da pronađu način da se nose sa krizom koja je izbila na Bliskom Istoku paralelno sa globalnim tehnološkim promenama i napretkom.”

Očekivani ishod radionice je unapređenje veština specijalnih tužilaca za iznošenje predmeta pred sudom, unapređenje njihovih veština za efikasno bavljenje predmetima terorizma pred sudovima i povećanje broja osuda i kazni u predmetima terorizma.

Što se tiče najboljih međunarodnih praksi u procesuiranju predmeta terorizma, barister Janet Veeks je istakla: „Svi mi, kao advokati, moramo se setiti koliko su važna suđenja u predmetima terorizma u svakoj zemlji. Radi se o izgradnji poverenja i sposobnosti za procesuiranje najtežih predmeta. Ovaj kurs nas je podsetio koliko je uloga tužilaca značajna. To nam je korisno u našim nadležnostima, ali sam sigurna da je isto tako podsetio sve tužioce ovde na to koliko je značajna uloga koju oni igraju u borbi protiv veoma teškog kriminala, a posebno terorizma.”

EULEX-ov rad na jačanju kapaciteta specijalnih tužilaca i pravnih službenika za procesuiranje predmeta terorizma deo je kontinuiranih zajedničkih napora sa Specijalnim tužilaštvom Kosova i Akademijom pravde Kosova na unapređenju njihovih znanja i veština za rešavanje kompleksnih predmeta terorizma ili drugih teških krivičnih dela pred sudovima na efikasan i ubedljiv način.