Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX predstavio nalaze izveštaja o nadgledanju predmeta predstavnicima kosovskih institucija vladavine prava

09. oktobar 2019. god.

EULEX je 8. oktobra predstavio nalaze svog trećeg izveštaja o sistemskom i tematskom nadgledanju kosovskog pravosuđa predsedavajućem Sudskog saveta Kosova, Skenderu Čočaju, zameniku šefa Tužilačkog saveta Kosova, Arbenu Ismajljiju, direktoru Kazneno-popravne službe Kosova, Nehatu Tačiju, koji je predstavljao Ministarstvo pravde, i predstavnicima Kancelarije EU na Kosovu/SPEU i Ambasade SAD na Kosovu.

Tokom predstavljanja izveštaja, vršilac dužnosti šefa EULEX-a, Bernd Thran, rekao je da se robusno nadgledanje odabranih predmeta pokazalo kao efikasno sredstvo za ocenu usklađenosti lokalnog pravosudnog sistema sa kosovskim zakonom i standardima za ljudska prava.

„Rad Misije u ovoj oblasti je trostruk: prvo, identifikujemo trendove i obrasce koji utiču na funkcionisanje pravosuđa, drugo, dajemo preporuke sadržane u izveštaju, i treće, gde je izvodljivo, pripremamo i sprovodim projekte na osnovu utvrđenih nedostataka, koji su usmereni na rešavanje tih pitanja. Jedan primer je nedavno organizovana radionica za jačanje kapaciteta specijalnih tužilaca i pravnih službenika za procesuiranje predmeta terorizma”, rekao je Thran i dodao : „Važno je da EULEX nastavi da blisko sarađuje sa kosovskim institucijama vladavine prava, jer imamo isti cilj: da pravosudni sistem učinimo dostupnim za sve i pouzdanim za javnost”.

Predstavljajući glavne nalaze izveštaja, šef Jedinice za nadgledanje predmeta, Hubert van Eck Koster, rekao je da je EULEX primetio pozitivan trend na sudskim raspravama koje je nadgledao, uz primetan porast produktivnih u odnosu na neproduktivne rasprave. Komentirajući tempo rešavanja predmeta visokog profila, na kojima je prethodno radio EULEX, Van Eck Koster je napomenuo da je on „i dalje uglavnom spor”.

Ovaj izveštaj, koji se nadograđuje na dva slična izveštaja, koje je EULEX objavio početkom ove godine, u okviru inicijative „Pravda 2020“, takođe sadrži prilagođene preporuke za rešavanje problema identifikovanih kroz robusno nadgledanje od strane EULEX-a.

„Ovo je dobar izveštaj. Prema nalazima sadržanim u njemu, ima napretka“, rekao je predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Skender Čočaj, napominjući važnost činjenice da izveštaj sadrži i konkretne preporuke za rešavanje preostalih izazova.

Zamenik šefa Tužilačkog saveta Kosova, Arben Ismajlji, pozdravio je izveštaj, „koji sadrži brojne direktne preporuke za unapređenje kosovskog tužilačkog sistema”.

Završavajući predstavljanje izveštaja, vršilac dužnosti šefa EULEX-a rekao je: „Nadamo se da će nalazi i preporuke sadržani u ovom izveštaju biti korisno sredstvo na raspolaganju kosovskim institucijama za jačanje vladavine prava, sprovođenje reformi i nastavak prethodnih i tekućih napora na poboljšanju pravosudnog sistema.”

Jedinica EULEX-a za nadgledanje predmeta ocenjuje funkcionisanje pravosuđa u pogledu proceduralne, pravne i usklađenosti u polju ljudskih prava. Ocena se vrši na osnovu robusnog sistemskog i tematskog nadgledanja odabranih krivičnih i građanskih predmeta, uključujući predmete visokog profila i predmete na kojima je EULEX prethodno radio. Misija nadgleda čitav lanac krivično-pravnog sistema, naime na nivou policije, tužilaštva i sudstva.