Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Minister pravde Kuči i šef EULEX-a, Meucci, diskutovali o prioritetima u oblasti pravosuđa

11. februar 2015. god.

Šef EULEX-a, Gabriele Meucci sastao se danas sa ministrom pravde Hajredinom Kučijem. Ministar je obavestio Šefa Misije o sporazumu o integraciji pravosuđa, postignutom, posredstvom Brisela, između Prištine i Beograda. Šef Misije Meucci uverio je ministra pravde da je EULEX spreman da pomogne njegovoj implementaciji.

Tokom ovog sastanka, ministar Kuči upoznao je šefa EULEX-a o daljim koracima koji su potrebni kako bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje sudstva na severu.

Ministar Kuči i šef EULEX-a, Meucci složili su se da je potrebno brzo rešenje za operativno funkcionisanje Sudskog saveta Kosova, u vidu hitne postavke preostalih članova Saveta. Njihovim naimenovanjem bi se postigao kvorum unutar Sudskog saveta, i obezbedilo donošenje odluka unutar ove institucije. Pored toga, istaknut je i značaj odabira i imenovanja glavnog državnog tužioca. 

Šef EULEX-a i Ministar Kuči su se usaglasili o daljoj koordinaciji zajedničkih aktivnosti između lokalnih institucija pravosuđa i EULEX-a, u cilju jačanja vladavine prava na Kosovu.