Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izjava o ulozi Misije u nadgledanju u vezi sa operacijama koje sprovode kosovske vlasti na severu Kosova

29. maj 2024. god.

Povodom medijskih izveštaja o ulozi Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) u vezi sa operacijama kosovskih vlasti na severu Kosova, želimo da pojasnimo da:

Kao što je poznato, EULEX od 2018. godine nema izvršni mandat. EULEX ima mandat da pomogne u jačanju institucija vladavine prava na Kosovu kako bi one bile održive, odgovorne i sposobne da efikasno garantuju prava svih bez diskriminacije.

U tu svrhu, nadgledanje čini suštinsku komponentu mandata EULEX-a. Da bismo efikasno vršili naše dužnosti robusnog nadgledanja, moramo biti i fizički prisutni na mestu aktivnosti koje sprovode kosovske institucije duž celog lanca pravosuđa.

To podrazumeva da na terenu kao nepristrasna strana nadgledamo držanje i ponašanje kosovskih vlasti, kako bismo ocenili njihovo poštovanje vladavine prava i obaveza u vezi sa ljudskim pravima, jasno opredeljeni protiv svakog vida zloupotrebe ljudskih prava ili diskriminacije.

Prilikom sprovođenja naših aktivnosti nadgledanja, u potpunosti poštujemo nezavisnost pravosudnih organa i princip nemešanja; i ukoliko se kroz ove aktivnosti nadgledanja ustanove ozbiljni nedostaci, Misija ih razmatra sa relavantnim nadležnim organima.