Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Misija EULEX-a povodom zahteva lokalnih organa vlasti za ukidanje imuniteta bivšem članu osoblja misije

11. novembar 2015. god.

Misija EULEX-a naglašava da je primila zahtev kosovskih organa vlasti za ukidanje imuniteta nekadašnjem članu osoblja misije. Zahtev je obrađen u skladu sa utvrđenim standardnim procedurama. Zahtev za ukidanje imuniteta mogu da podnesu samo lokalni organi vlasti na zahtev tužioca koji sprovodi istragu u predmetu. Konačnu oduku o tome da li će imunitet člana osoblja biti ukinut donosi Visoki predstavnik u Briselu i stoga misija i/ili članovi njenog osoblja nemaju bilo kakvu kontrolu nad tom odlukom. Nikakva krivična istraga nije pokrenuta od strane šefa Izvršnog odseka ili Vršioca dužnosti tužioca EULEX-a.  

Relevantno tužilačko telo u ovom slučaju je Državno tužilaštvo Kosova. Svi budući upiti od strane medija treba da budu upućeni tamo, pošto je predmet pokrenut od strane Državnog tužilaštva, a ne od strane EULEX-a.