Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije

17. maj 2016. god.

Misija EULEX na Kosovu danas se pridružuje naporima širom sveta na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije. 

,,Na ovaj dan ponovo potvrđujemo da su prava lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih osoba i interseksualaca ljudska prava kojima se naglašava dostojanstvo svake osobe. Svi ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, slobodni su da žive bez predrasuda, straha, nasilja ili diskriminacije”, rekao je Gabriele Meucci, šef Misije EULEX na Kosovu. ,,Želim da naglasim da EULEX podržava zaštitu prava zajednice LGBTI, kao bitnog dela vladavine prava na Kosovu, obezbeđujući da ta prava budu zasnovana na osnovnim načelima nediskriminacije i održavanja potpune zaštite agencija za sprovođenje zakona”, rekao je on.

Prava pripadnika zajednice LGBTI otelotvorena su u pravnom okviru EU, kojim se zabranjuje diskriminacija, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Osim toga, u članu 21. Povelje o osnovnim pravima EU ističe se da je "zabranjena svaka diskriminacija po bilo kojem osnovu, kao na primer seksualne orijentacije". Pored toga, Ugovor o funkcionisanju Evropske unije sadrži u članovima 10. i 19. odredbe za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije.

Misija EULEX će obeležiti svoju podršku ravnopravnom postupanju, toleranciji i poštovanju raznolikosti zajednice LGBTI na Kosovu podizanjem zastave duginih boja u svim bazama EULEX-a.