Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izrečena presuda u suđenju Krasniqi

08. avgust 2016. god.

Veće međunarodnih sudija danas je pred Osnovnim sudom u Mitrovici optuženog X.K. proglasilo krivim za izvršeno krivično delo „ratni zločini protiv civilnog stanovništva“ i „neovlašćeno vlasništvo, kontrola i posedovanje ili upotreba oružja“.

Okrivljeni je proglašen krivim za lišavanje slobode, nezakonito pritvaranje, povredu telesnog integriteta, zdravlja i za mučenje nekoliko svedoka i nepoznatih civila u kampovima OVK u Kukesu i Cahanu (Albanija), kao i u Prizrenu tokom 1999. god. Optuženi je svoja dela izvršio u saučesništvu sa drugim pripadnicima OVK.

Okrivljeni X.K. osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina i na novčanu kaznu od 1500 evra. Njegov sudski pritvor je produžen, odvojenim rešenjem, do pravosnažnosti presude.

Svaka stranka ima pravo žalbe