Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

1325 koraka u znak solidarnosti sa ženama, mirom i bezbednošću: EULEX obeležava 17. godišnjicu RSBUN 1325

31. oktobar 2017. god.

Danas se obeležava 17. godišnjica Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ženama, miru i bezbednosti.„EULEX podržava načela RSBUN 1325 uključivanjem rodne perspektive i rodnog aspekta kroz strukturu kontakt osoba za rodna pitanja, koja je već priznata kao jedna od najboljih praksi. A u sklopu unapređenja principa EU o rodnoj ravnopravnosti, mi podstičemo uključivanje žena u sve aspekte kosovskih institucija vladavine prava, uključujući i rukovodstvo”, naglasila je šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou.

31. oktobra 2000. godine Rezolucija 1325 je postala prva odluka Saveta bezbednosti UN, kojom je priznata bitna uloga žena i devojčica u sprečavanju sukoba u njihovom društvu, kao i u promovisanju mira i stabilnosti po završetku sukoba. Rezolucijom se apeluje na sve aktere da povećaju učešće žena u procesima izgradnje mira i uključe rodne perspektive u međunarodne mirovne misije. Ona takođe poziva na preduzimanje mera za zaštitu žena i devojčica od seksualnog nasilja, kao što su silovanje i seksualno zlostavljanje, u situacijama oružanih sukoba.

A UN već 17 godina zaredom održava godišnju debatu Saveta bezbednosti o ženama, miru i bezbednosti kako bi zemlje članice podstakao da što doslednije promovišu i pridržavaju se principa sadržanih u programu za žene, mir i bezbednost. „Danas podsećamo na važnu ulogu žena u sprečavanju sukoba, procesima izgradnje mira i merama za dalju zaštitu žena i devojčica”, dodala je Papadopoulou.

U znak podrške ženama širom sveta i njihovoj ulozi u rešavanju i sprečavanju sukoba, volonteri Rekreacionog odbora EULEX-a su organizovali simboličnu šetnju od 1325 koraka za sve pripadnike osoblja u sedištu EULEX-a u znak obeležavanja usvajanja ove rezolucije i u cilju pridavanja većeg značaja istoj kako na Kosovu, tako i širom međunarodne zajednice.

Vršilac dužnosti šefa Misije EULEX, Bernd Thran, obratio se članovima osoblja EULEX-a na skupu šetnje, pri čemu je naglasio da je rodna ravnopravnost jedna od osnovnih vrednosti Evropske zajednice i da Misija u potpunosti podržava sprovođenje Rezolucije 1325.  „Unapređenje rodne ravnopravnosti predstavlja jedan od glavnih ciljeva našeg mandata u oblasti jačanja vladavine prava na Kosovu,” istakao je Thran. „U našim institucija treba da vodimo sopstvenim primerom. Onda kada EULEX – i društvo u celini – budu mogli da uklone sve prepreke za ravnopravnost, onda ove korake možemo preduzeti zajedno, kako bi se postarali da nikoga ne ostavim pozadi.”