Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Ne ostavimo nikoga pozadi – podrška EULEX-a kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

24. novembar 2017. god.

EULEX izražava punu podršku  kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koju predvodi UN Women, i koja počinje sutra, 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ova kampanja se održava svake godine od 25. novembra do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, kako bi se podstakle mere za okončanje nasilja nad ženama i devojkama širom sveta.

„Ova kampanja je veoma bitna iz mnogo razloga, zbog toga što je nasilje nad ženama i devojkama globalno rasprostranjena pojava, čije posledice svake godine snose milioni žena i devojaka”, kazala je šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou.

Prema globalnim statistikama Svetske zdravstvene organizacije svaka treća žena je doživela neki vid nasilja tokom svog života. Tema ovogodišnje kampanje je “Ne ostavimo nikoga pozadi: Borimo se protiv nasilja nad ženama i devojkama” – u skladu sa načelima transformativnih Ciljeva za održivi razvoj 2030.

„Rad na efikasnom pristupu pravosuđu za žrtve rodno zasnovanog nasilja je od ključnog značaja za sprečavanje nasilja nad ženama, i pri tom ne smemo zaboraviti na najranjivije žene i devojke. Sprovođenje zakona i sistem pravosuđa treba da budu dostupni svima, bez obzira na njihov pol, seksualnu orijentaciju, etničku pripadnost ili bilo koji drugi društveni faktor, i sistem ne treba nikoga da ostavi da pozadi”, naglasila je gđa. Papadopoulou.

Tokom proteklih godina u okviru svog mandata za jačanje pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona na Kosovu, EULEX se usredsredio na ocenu saradnje između Policije Kosova i tužilaca i njihovog odgovora na nasilje u porodici, sa posebnim naglaskom na razvijanje istražnog pristupa usmerenog na žrtvu, kao i na identifikaciju, prikupljanje i upotrebu forenzičkih dokaza u istragama seksualnog nasilja.

„Krivične istrage u predmetima rodno zasnovanog nasilja treba da budu efikasnije, naročito u pogledu koordinacije među različitim akterima. U isto vreme, Kosovo treba da teži da uskladi svoj zakonski okvir sa međunarodnim standardima navedenim u Istanbulskoj konvenciji”, dodala je gđa Papadopoulou.

Potpisivanjem Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvane Istanbulske konvencije u junu 2017. godine, EU je ponovo potvrdila svoju vodeću ulogu u okončanju nasilja nad ženama i suzbijanju svih vidova diskriminacije na osnovu pola.