Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Regionalna konferencija održava se u Prištini

17. maj 2018. god.

Predstavnici Albanije, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Slovenije i Policije Kosova učestvovaće na dvodnevnoj Regionalnoj konferenciji načelnika policije koja će početi u Prištini danas, 17. maja 2018. godine.

Ova konferencija, čiji je domaćin vršilac dužnosti generalnog direktora Policije Kosova, Naim Redža iz Policije Kosova, i koju će pomoći i Misija EULEX, organizovana je u cilju promovisanja regionalne saradnje nakon uspešne konferencije načelnika policije održane u Skoplju (9 – 10. septembra 2016. godine). Konferencija ima za cilj da okupi visoke policijske predstavnike iz regiona, kako bi razmotrili strateške pretnje i rizike transnacionalnog organizovanog kriminala i terorizma i kako oni mogu uticati na mir i stabilnost u regionu. Pored toga, konferencija nastoji da istakne mogućnosti i dobiti koje donosi unapređenje regionalne saradnje.

Na konferenciji će učestvovati generalni direktori policije iz Slovenije, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Albanije i Policije Kosova u pratnji svojih direktora za istrage.

Vršilac dužnosti generalnog direktora, Redža u vezi sa konferencijom je izjavio: „Velika mi je čast da budem domaćin ovako važnog događaja ovde u Prištini. Nadam se da će konferencija rezultirati praktičnim zaključcima, koji će nam omogućiti tesniju saradnju sa našim regionalnim partnerima zarad bezbednosti svih naših građana.”

Međunarodni terorizam i organizovani kriminal čine dve od glavnih globalnih pretnji, koje utiči na sve regione sveta i po svojoj prirodi su takve da se ne zaustavljaju na granicama. Nedavni teroristički napadi u Evropi, koji su prouzrokovali veliki broj žrtava i ogromnu materijalnu štetu, jasni su pokazatelji da se ova pojava mora globalno rešavati, za šta je prekogranična saradnja od ključnog značaja. Ova konferencija nastoji da dodatno poveća i ojača saradnju policijskih organa u regionu prilikom pokušaja da se takvi zločini spreče u zemlji i šire.

Svi regionalni direktori policije složili su se da intenziviraju razmenu informacija i identifikuju sva moguća sredstva za brzu i efikasnu razmenu informacija. Pored toga, direktori su se obavezali da nastave redovno organizovanje regionalnih konferencija, kako bi dalje promovisali međusobnu pomoć i saradnju u razmeni i prikupljanju informacija.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) snažno podržava policijske organe u regionu u njihovom pristupu da podstiču, dalje razvijaju i unaprede međusobnu saradnju zarad bezbednosti i prosperiteta svojih građana.

„Misija EULEX snažno poziva na redovno organizovanje ovakvih konferencija. Svi mi znamo da transnacionalne pretnje, kao što su organizovani kriminal i međunarodni terorizam, nemaju graničnih prepreka. Snažna regionalna saradnja među svim regionalnim agencijama, uključujući i one koje su pozvane, ali ne prisustvuju ovoj konferenciji, predstavlja ključni element sprečavanja svih oblika kriminala i neophodna je za dovođenje učinilaca pred lice pravde”, kazao je Martin Cunningham, šef EULEX-ovog Odseka za jačanje.

Na kraju konferencije biće održana konferencija za štampu 18. maja 2018. godine u otprilike 12:00 časova u hotelu “Emerald”.