Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Savez za solidarnost – EULEX obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

17. maj 2018. god.

EULEX se danas pridružuje naporima širom sveta na obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT). na ovaj dan slavimo do sada postignut napredak i podsećamo se na kontinuiranu borbu lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih osoba i interseksualaca za jednaka prava, ne samo ovde na Kosovu, nego i širom sveta. 
 
EULEX podstiče vlasti da promovišu jednakost i nediskriminaciju LGBTI osoba  na Kosovu u uživanju svih ljudskih prava. Borba protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu čini osnovni element jačanja vladavine prava i odgovornost je svih nas. I kako se ovogodišnjim sloganom “Savez za solidarnost” naglašava, jaki saveznici i kolektivna akcija od ključnog su značaja za unapređenje ljudskih prava zasnovanih na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

„Princip nediskriminacije je od suštinskog značaja za našu Misiju na Kosovu. Ponavljamo da su prava lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih osoba i interseksualaca (LGBTI) ljudska prava Svi ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, slobodni su da žive bez predrasuda, straha, nasilja ili diskriminacije”, rekla je šef Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou. 

Priznajemo pozitivne razvoje na Kosovu i snažne napore organizacija civilnog društva i aktivista za ljudska prava na rešavanju ovog važnog pitanja. Ti napori su prošle godine rezultovali prvom zvaničnom Paradom ponosa u Prištini, na kojoj su aktivisti za ljudska prava, organizacije civilnog društva i građani marširali ulicama Prištine u znak solidarnosti sa zajednicom LGBTI.

Misija EULEX Kosovo će danas podići zastavu duginih boja kako bi se pridružila ovakvim naporima širom sveta.