Vesti

EULEX organizovao okrugli sa Udruženjem žena Kazneno-popravne službe Kosova na temu osnaživanja žena

02. avgust 2019. god.

EULEX je 31. jula održao diskusiju za okruglim stolom sa predstavnicima Udruženja žena Kazneno-popravne službe Kosova (KPSK), kako bi razgovarali o uticaju aktivnosti projekta za osnaživanje žena, kojeg je sproveo EULEX, i razmenili mišljenja o koristima osnivanja Udruženja žena KPSK-a za žensko kazneno-popravno osoblje.

Menadžer projekta i koordinator za tranziciju pri EULEX-u, Alina Matache naglasila je da je zahvaljujući ovom projektu EULEX-a, žensko osoblje KPSK imalo prilike da pohađa niz prilagođenih radionica i kurseva obuke i učestvuje u studijskoj poseti zatvorskoj i probacionoj službi Švedske. „Aktivno angažovanje i učešće ženskog kazneno-popravnog osoblja na ovim radionicama pomoglo im je da unaprede svoj profesionalne veštine i steknu potrebne alate za razvoj njihove karijere. Studijska poseta Švedskoj bila je inspirativna i motivaciona, jer su sa sobom ponele nazad niz dobrih primera najboljih praksi”, rekla je Matache.

Predsednica Udruženja žena KPSK-a, Zurafete Imeraj, kazala je da su kursevi specijalizovane obuke, kao i studijska poseta Zatvorskoj i probacionoj službi Švedske bili veoma korisni za žensko kazneno-popravno osoblje. „Zahvaljujući našem učešću na prilagođenim radionicama i studijskoj poseti Zatvorskoj i probacionoj službi Švedske, imale smo prilike da promovišemo Udruženje žena KPSK-a na Kosovu i u inostranstvu”, kazala je Imeraj.

Šef EULEX Stuba za nadgledanje, Johanna Valenius, istakla je da EULEX podržava kosovske institucije, uključujući KPSK, u ostvarivanju konkretnih rezultata ka rodnoj ravnopravnosti. „Mi, kroz naš rad, pružamo konkretnu podršku Kazneno-popravnoj službi Kosova u osnaživanju njenog ženskog osoblja”, rekla je Valenius, dodajući da je EULEX posvećen integrisanju aspekta rodne ravnopravnosti u svoj rad i aktivnosti, podržavajući u praksi delatnosti EU ka unapređenju rodne ravnopravnosti u skladu sa Akcionim planom EU za rodnu ravnopravnost 2016-2020.