Vesti

Predavanje vršilaca dužnosti šefa EULEX-a na Međunarodnoj letnjoj akademiji Kosova

15. avgust 2019. god.

Dana 14. avgusta, vršilac dužnosti šefa EULEX-a, Bernd Thran, održao je predavanje na temu  „Izgradnja mira u postkonfliktnim područjima: diplomatija, liderstvo i pregovori- Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu” u sklopu 7. izdanja Međunarodne letnje akademije Kosova.

Tokom svog izlaganja, vršilac dužnosti šefa EULEX-a ukratko je upoznao oko 60 međunarodnih učesnika o strukturi i mandatu EULEX-a, kao i o radu koji je ova Misija obavila u sklopu pružanja pomoći kosovskim vlastima da uspostave održive i nezavisne institucije vladavine prava.

„EULEX ostvaruje tesnu saradnju sa kosovskim institucijama i ovde je da ih podrži u fazi kada preuzimaju sve veće odgovornosti na polju vladavine prava,” rekao je Thran, dodajući da je juna 2018. godine, EULEX načinio izrazitu promenu sa njegovog dotadašnjeg izvršnog mandata u pravosuđu na podržavanje procesa reforme vladavine prava na Kosovu.

Ovom izlaganju je prisustvovalo oko 60 učesnika iz celog sveta, koji su sa vršiocem dužnosti šefa Misije poveli veoma živu diskusiju o izazovima u sprovođenju mandata EULEX-a.