Vesti

EULEX učestvovao na godišnjem skupu kontakt osoba za rodna pitanja održanom u Briselu

31. oktobar 2019. god.

EULEX-ov glavni tematski nadgledač za rodno zasnovano nasilje, Chiara Tagliani, učestvovala je na godišnjem skupu kontakt osoba za rodna pitanja održanom u Briselu. Ovaj skup je okupio kontakt osobe za rodna pitanja iz delegacija EU i iz sedišta, kao i kontakt osobe za rodna pitanja i savetnike za rodna pitanja iz Evropske službe za spoljne poslove i misije i operacije ZBOP.

Na skupu je diskutovano o nizu tema, kao što su implementacija i nalazi Akcionog plana za rodna pitanja (GAP II) i očekivanja od GAP III, uključivanje rodne perspektive u sve delatnosti, programe i projekte, uloga medija u rešavanju pitanja rodno zasnovanog nasilja, pitanje uključivanja rodne perspektive u sektoru pravosuđa, kako izgraditi mrežu kontakt osoba za rodna pitanja, i kako izgraditi održivi program u oblasti rodno zasnovanog nasilja.