Vesti

Progovori na vreme – EULEX obeležava 16 dana aktivizma protiv rodno – zasnovanog nasilja

25. novembar 2019. god.

Danas, 25. novembra, obeležava se Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama i početak kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja, koja će se završiti 10. decembra, na Dan ljudskih prava.

Tokom 16 dana aktivizma, EULEX će sprovesti niz aktivnosti u cilju podizanja javne svesti o rodno-zasnovanom nasilju i mobilisanja veće publike u zalaganju za ovo pitanje.

Jedna od simboličnih aktivnosti koje će EULEX sprovesti jeste i osvetljavanje njegovog sedišta narandžastom bojom.

Pored toga, EULEX će zajedno sa Institutom za sudsku medicinu i Policijom Kosova nastaviti svoju onlajn i oflajn kampanju “Progovori na vreme” o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja.

EULEX će podržati i niz informativnih aktivnosti koje će sprovesti NVO “Žensko pravo„, koje imaju za cilj podizanje svesti o rodno-zasnovanom nasilju i kako ga zaustaviti.

Poslednje, ali ne najmanje bitno, osoblje EULEX-a će učestvovati na brojnim događajima koje organizuju pripadnici Grupe za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG), koju čine kosovske institucije, organizacije civilnog društva i međunarodne agencije i misije, uključujući i EULEX.