Vesti

Policija Kosova završila studijsku posetu Komandi štaba Italijanskih karabinjera za zaštitu sredine

27. decembar 2019. god.

EULEX-ova Jedinica za međunarodnu policijsku saradnju organizovala je studijsku posetu Italiji za delegaciju od četiri službenika Policije Kosova, koju je u Rimu ugostila italijanska Komanda karabinjera za zaštitu životne sredine.

Studijska poseta, održana 19. i 20. decembra, bila je nastavak „Radionice o suzbijanju ekološkog kriminala“, koja je održana u Prištini 26. i 27. novembra 2019. godine i kojoj je prisustvovalo 30 službenika Policije Kosova.

Gostujuća delegacija upoznata je sa stvarnim primerima ekoloških krivičnih dela i kako se ona istražuju i procesuiraju u Italiji, pružajući im efikasna istražna sredstva za suzbijanje takvih krivičnih dela. Pored toga, praktične aktivnosti su takođe uključivale upotrebu tehničkih instrumenata i metoda za analizu kontaminiranog tla, vode I vazduha.

Delegacija Policije Kosova izrazila je zahvalnost za ovu posetu, navodeći da je i na Kosovu potreba za delovanjem u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine takođe hitna stvar.

Opšti cilj ovog projekta je da polaznici obuke prenesu znanje koje su stekli odgovarajućim specijalizovanim jedinicama i Regionalnim komandama Policije Kosova.