Vesti

Šef EULEX-a završio dvodnevnu posetu Mitrovici i severnom Kosovu

28. februar 2020. god.

Priština, 26. februar 2020. god. – Šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, završio je juče dvodnevnu posetu Mitrovici i severnom Kosovu. Wigemark je tokom ove posete održao sastanke sa predsednikom opštine Južna Mitrovica Agimom Bahtirijem, predsednikom opštine Severna Mitrovica Goranom Rakićem, predsednikom opštine Zubin Potok Srđanom Vulovićem, predsednikom Osnovnog suda u Mitrovici Nikolom Kabašićem i predsednikom Odeljenja Apelacionog suda u Mitrovici Milanom Bigovićem, glavnim tužiocem za Mitrovicu Šićirijem Suljom, direktorkom Regionalne uprave policije za Južnu Mitrovicu Aferditom  Mikulovci, kao i direktorom Regionalne uprave policije za Severnu Mitrovicu Nenadom Đurićem.

Predsednik opštine Južna Mitrovica, Agim Bahtiri, informisao je šefa Misije, Wigemark, sa trenutnom političkom i bezbednosnom situacijom u Mitrovici, kao i planovima gradonačelnika za ekonomski razvoj opštine. Govoreći o važnosti borbe protiv kriminala i korupcije, šef EULEX-a je rekao da će Misija nastaviti da podržava kosovske institucije vladavine prava i izrazio spremnost za intenziviranje dobre saradnje između EULEX-a i ove opštine.

Na sastanku sa predsednikom opštine Severna Mitrovica, Goranom Rakićem, šef Misije, Wigemark, rekao je da će EULEX nastaviti sa svojom ulogom pružanja podrške, olakšavajući saradnju između policije, tužilaštva i sudova. Misija takođe promoviše sprovođenje Sporazuma o integraciji pravosuđa, kao i drugih sporazuma pod okriljem EU, kao što su sloboda kretanja i IUG. Šef EULEX-a, Wigemark takođe je istakao stabilizujuću ulogu EULEX-ove Specijalizovane policijske jedinice sa sedištem u Mitrovici, uključujući i njenu ulogu kao druge instance reagovanja na bezbednosne situacije. Gradonačelnik Rakić rekao je da je obezbeđivanje funkcionalnog pravosudnog sistema i održavanje bezbednosti u interesu svih i pohvalio kontinuirano prisustvo EULEX-a, uključujući i na severu Kosova. 

Šef EULEX-a se takođe sastao sa predsednikom opštine Zubin Potok, Srđanom Vulovićem kako bi razgovarali o opštoj bezbednosnoj situaciji na tom području i ocenili saradnju opštine i relevantnih institucija vladavine prava na lokalnom i centralnom nivou. Oni si razmenili mišljenja o odnosima opštinskih vlasti i međunarodnih aktera na Kosovu, istražujući mogućnosti za povećanje zajedničkih inicijativa sa EULEX-om.

Tokom posete Osnovnom sudu u Mitrovici, šef Misije, Wigemark sastao se sa predsednikom suda Nikolom Kabašićem i predsednikom Odeljenja Apelacionog suda u Mitrovici Milanom Bigovićem. Wigemark je iz prve ruke dobio prikaz trenutnog stanja u sprovođenju Sporazuma o pravosuđu pod okriljem EU, koji EULEX direktno podržava stručnim savetima i posredovanjem. On je pohvalio dosadašnji impresivni napredak i dogovorio se sa svojim kolegama da razmotre kako EULEX može dodatno pomoći u rešavanju nekih izazova u ovoj ključnoj oblasti vladavine prava. 

Wigemark je dalje posetio Osnovno tužilaštvo u Mitrovici i sastao se sa glavnim tužiocem Šićirijem Suljom. Dvojica sagovornika razgovarala su o izazovima sa kojima se suočava i rezultatima koje je ostvarilo ovo Tužilaštvo, uključujući i znatno smanjenje broja nerešenih predmeta. Sulja je informisao šefa Misije, Wigemark, o procesu integracije tužilaca i osoblja iz svih zajednica u Osnovno tužilaštvo u Mitrovici, napomenuvši da je to primer dobre integracije i konstruktivnih međuljudskih odnosa. Šef Misije, Wigemark istakao je važnost obezbeđivanja pristupa pravdi za sve građane, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, dodajući da će EULEX nastaviti da pomaže u sprovođenju Sporazuma o integraciji pravosuđa. Dalje je naglasio kako bi EULEX želeo da nastavi da podržava rad Tužilaštva u Mitrovici kroz robusno nadgledanje čitavog lanca krivičnog pravosuđa i da je spreman da na najbolji mogući način odgovori na potrebe ovog tužilaštva. 

Wigemark je 21. februara posetio Stanicu policije Južna Mitrovica i sastao se sa regionalnom direktorkom, Aferditom Mikulovci i njenim zamenikom, Nisretom Mehmetijem. Sa njima je razgovarao o opštoj situaciji bezbednosti i vladavine prava na području Mitrovice i dobro uspostavljenoj saradnji između Policije Kosova i EULEX-a. Direktorka Mikulovci upoznala je Wigemark o aktivnostima informisanja koje Policija Kosova sprovodi pod njenom komandom, a posebno sa mladima. 

Šef Misije je zatim posetio Stanicu Policije Severna Mitrovica i sastao se sa regionalnim direktorom, Nenadom Đurićem i njegovim zamenikom, Besimom Hotijem. Đurić je informisao Wigemark o situaciji u Severnoj Mitrovici, naglasivši kako visoka nezaposlenost utiče na opštu bezbednosnu situaciju i prouzrokuje sitni kriminal. Wigemark i Đuric su razmenili mišljenja o radu i izazovima Policije Kosova u ovom regionu Kosova. Pored toga, oni su ocenili i stalnu podršku EULEX-a, usredsređujući se na savetodavnu ulogu EULEX-a sa kolegama iz Policije Kosova u Regionalnoj upravi za sever i četiri stanice policije pod njenom komandom.

Privodeći kraju svoju dvodnevnu posetu Mitrovici i severu Kosova, šef misije Wigemark posetio je juče privremeni zajednički prelaz (ZP) Brnjak/Tabalije, gde je imao priliku da se sastane sa službenicima prelaza sa obe strane i vidi kako ZP funkcioniše. Takođe je posetio lokaciju na kojoj bi trebalo da bude smešten ZP koji finansira EU, u skladu sa dogovorom između Beograda i Prištine. U pratnji EULEX-ovih stručnjaka, on takođe je upoznat sa primenom Sporazuma i Tehničkog protokola o IUG-u, postignutih u okviru dijaloga pod okriljem EU.