Vesti

IZJAVA SCPS O TRENUTNOJ PANDEMIJI

25. mart 2020. god.

Suočeni smo sa privremenom, ali teškom pandemijom Covid 19.
 
Sve civilne misije ZBOP poštuju lokalne propise i sprovode međunarodno preporučene mere
predostrožnosti za zaštitu ljudi od ovog virusa. Mnogi članovi misija se samoizoliraju i rade
na daljinu. Rukovodstvo i medicinski stručnjaci u našim civilnim misijama obezbeđuju
potpunu saglasnost sa svim propisima i merama predostrožnosti
 
Naše misije su privremeno prilagodile ili smanjile operativne aktivnosti gde god je to bilo
potrebno. Gde god je to moguće i traženo organizuje se alternativno podučavanje i
savetovanje lokalnih partnera putem mejla, telefona ili videa.
 
Neophodne funkcije se nastavljaju, ali pod punom primenom zdravstvenih mera
predostrožnosti. Primeri neophodnih funkcija obuhvataju program zaštite svedoka Misije EU
za vladavinu prava EU na Kosovu ili stalno vidljivo nadgledanje granica od strane
Posmatračke misije EU u Gruziji.
 
Nastavićemo sa potpunim operativnim aktivnostima nakon što se proceni da su one
bezbedne. Naše mere redukcije su privremene: civilne misije ZBOP će i dalje podržavati
partnere u našem zajedničkom traganju za bezbednošću.
 
Saosećamo sa svima onima koje je ovaj virus pogodio i hrabrim ljudima koji rade na prvoj
liniji zdravstvenih usluga i suštinskim funkcijama, koje omogućuju kontinuirano
funkcioniranje naših društava.
 
Ovo je privremena kriza. Zajedno ćemo je savladati.
 
Povod: Jedanaest civilnih misija ZBOP radi na povećanju i jačanju bezbednosti, vladavine
prava i ljudskih prava. U civilnim misijama u Evropi, Africi i na Bliskom Istoku zaposleno je
oko 2000 muškaraca i žena. Otprilike 100 ljudi radi u operativnom štabu ovih misija u Briselu
(Sposobnost za Civilno planiranje i sprovođenje, SCPS). Najveći deo našeg osoblja širom
sveta trenutno radi na daljinu. Suštinsko osoblje ostaje, ali u potpunosti poštuje sve mere
predostrožnosti.