Vesti

EULEX-ova Specijalizovana policijska jedinica, druga instanca reagovanja na bezbednosne situacije na Kosovu

15. april 2020. god.

EULEX-ova Specijalizovana policijska jedinica, druga instanca reagovanja na bezbednosne situacije na Kosovu. Ona je deo troslojnog mehanizma reagovanja na bezbednosne situacije, u okviru kojeg je Policija Kosova prva instanca reagovanja na bezbednosne situacije, EULEX druga, a KFoR treća. Kroz svoju Specijalizovanu policijsku jedinicu, EULEX organizovanjem vežbi obuke nastavlja da podržava kapacitete Policije Kosova za kontrolu masa i nemira. Načelo upotrebe pravne sile centralni je deo tih vežbi, koje služe kao prilika da tri bezbednosne instance vežbaju koordinaciju i saradnju u svojim ulogama, obezbeđujući spremnost kao instance reagovanja na bezbednosne situacije na Kosovu. Te vežbe su takođe prilika da Policija Kosova stekne praktično iskustvo u scenarijima kontrole masa i nemira.

EULEX-ova Specijalizovana policijska jedinica takođe redovno vežba, kako bi održala svoj kapacitet za brzu intervenciju i sprovodi stalne izviđačke patrole 7 dana u nedelji.