Vesti

Misija EU za vladavinu prava pokrenula medijsku kampanju “Progovori na vreme“

19. maj 2020. god.

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pokrenula je 19. maja medijsku kampanju “Progovori na vreme” o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučajevima seksualnog nasilja.
 
Ova medijska kampanja deo je tekuće onlajn i oflajn kampanje za podizanje svesti, koju sprovode EULEX i Institut za sudsku medicinu Kosova, a koja ima za cilj da pomogne žrtvama seksualnog nasilja da dobiju pravdu očuvanjem bioloških dokaza. Putem TV spota i onlajn oglasa EULEX traži od žrtava seksualnog nasilja da slučaj odmah prijave policiji. Kako bi se sačuvali ključni biološki dokazi, koji će pomoći privođenju počinitelja pravdi, Misija traži od žrtava seksualnog nasilja da se ne tuširaju, da ne peru zube, da se ne presvlače i da se ne peru. žrtve seksualnog nasilja takođe se ohrabruju da ukoliko im treba pomoć pozovu Kancelariju za zaštitu žrtava na besplatan broj 080011112. Za besplatnu pravnu pomoć žrtve seksualnog nasilja mogu pozvati besplatan broj 080011777. Progovori na vreme - seksualno nasilje je zločin.
 
Pročitajte opširnije o kampanji “Progovori na vreme” ovde​:
https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,69