Vesti

Šef Misije EU za vladavinu prava i ministar pravde saglasni da intenziviraju saradnju u oblasti vladavine prava

30. juli 2020. god.

Šef Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Lars-Gunnar Wigemark, sastao se 29. jula sa ministrom pravde, Seljimom Seljimijem, sa kojim je razgovarao o stanju vladavine prava na Kosovu i uticaju pandemije korona virusa na institucije vladavine prava na Kosovu.

Šef Misije je na sastanku istakao da je EULEX spreman da nastavi da pruža podršku, ekspertizu i savet svojim lokalnim kolegama na Institutu za sudsku medicinu u utvrđivanju sudbine nestalih lica na Kosovu.

Wigemark je dodao da će EULEX nastaviti da vrši robusno nadgledanje pravosuđa i da će uskoro predstaviti svoje najnovije nalaze i preporuke koje proizilaze iz tog rada. Oni su se složili o značaju bliske koordinacije u pokretanju značajnih inicijativa kao što je Funkcionalna revizija sektora vladavine prava i revizija Zakona o krivičnom postupku.

Wigemark je takođe potvrdio posvećenost Misije daljoj izgradnji kapaciteta Korektivne službe Kosova, uključujući izradu zakona o korektivnim i probacionim službama, kao i o sprečavanju samoubistva zatvorenika. Šef misije je pohvalio istinske napore ministra u borbi protiv nasilja u porodici i složio se da istraži kako bi EULEX, u okviru svog mandata i svojih sredstava, mogao dalje da pomogne u ovoj oblasti.