Vesti

Šef Misije EU za vladavinu prava posetio zajednički prelaz Mutivode

30. novembar 2020. god.

Šef Misije EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Lars-Gunnar Wigemark, zajedno sa Umerr Arthur Al-Khatib, političkim savetnikom Specijalnog predstavnika EU za dijalog između Beograda i Prištine, i Alan Wilson, višim savetnikom EULEX-a za Integrisano upravljanje granicom, posetio je 26. novembra zajednički prelaz (ZP) Mutivode, koji je finansirala EU, kao jedan od šest ZP uspostavljenih na osnovu Tehničkog protokola o IUG, oko kojeg su se u okviru dijaloga dogovorile i potpisale ga obe strane u februaru 2012. godine.  

Tokom posete ovom modernom ZP u pogledu otporne konstrukcije, funkcionalnosti i ekološke održivosti, Wigemark je napomenuo: „Za razliku od sličnog ZP Merdare, koji je u potpunosti postao operativan u oktobru, na prelazu Mutivode srpska policija i carina još uvek moraju da sede u starim i loše opremljenim barakama!”

U skladu sa svojim mandatom, EULEX nastavlja da pruža tehničku podršku primeni relevantnih sporazuma postignutih kroz dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji podržava EU. Misija pomaže dvema stranama u primeni Tehničkog protokola o IUG kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje na strateškom nivou, kao i u primeni sporazuma o slobodi kretanja. Nakon što je uspešno pomogla integraciju sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja iz srpske zajednice na Kosovu u kosovski pravosudni sistem, Misija nastavlja da pruža podršku  i savetuje predsednika Osnovnog suda u Mitrovici i šefa Odeljenja Apelacionog suda u Mitrovici o primeni Sporazuma o pravosuđu postignutog uz posredovanje EU i iz njega proizašlih usaglašenih zaključaka.