Vesti

EULEX-ova Korektivna jedinica predstavila Korektivnoj službi Kosova skrining alate za alkohol i drogu

18. decembar 2020. god.

Korektivna jedinica Misije EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovala je onlajn radionicu za deset službenika Jedinice za ocenu i klasifikaciju zatvorenika Krektivne službe Kosova (KSK) o dva skrining alata kojima se procenjuje upotreba alkohola i droga - Test identifikacije poremećaja upotrebe alkohola (AUDIT) i Test identifikacije poremećaja upotrebe droga (DUDIT).

Tokom radionice, predavač, EULEX-ova savetnica za korektivnu službu Linda Salenmo, predstavila je službenicima KSK AUDIT, skrining instrument za procenu upotrebe alkohola i DUDIT, skrining instrument za probleme povezane sa drogom i opisala kako se ta dva alata mogu koristiti radi bolje procene upotrebe alkohola i droga od strane zatvorenika.

„Cilj obuke je da se službenici KSK opreme novom specifičnom vrstom znanja i osnovnim veštinama kako bi sa tačnošću proverili i procenili potencijalnu upotrebu alkohola i droga“, rekla je Salenmo.

Iako je radionica održana virtuelno, obuka je bila vrlo praktična, jer su učesnici imali priliku da koriste AUDIT i DUDIT obrasce tokom vežbe igranja uloga za procenu upotrebe alkohola i droga i zavisnosti.

Po završetku interaktivnih vežbi, predavač i učesnici su razgovarali o tome kako čitati i ocenjivati rezultate obrazaca za ocenu. Takođe su razradili dalje mere, koje se mogu preporučiti zatvorenicima, kao što su savetovanje, podrška ili čak hospitalizacija.

Efikasnost i praktičnost ovih novouvedenih alata za procenu biće pregledani tokom redovnih sastanaka koje EULEX-ova Korektivna jedinica održava sa svojim kolegama iz KSK. AUDIT je razvila Svetska zdravstvena organizacija, a DUDIT su zajedno razvili Švedska korektivna služba i Švedski univerzitet. Ovi alati za skrining koriste se u mnogim zemljama širom sveta.