Vesti

Slova P i Q EULEX-a

09. april 2015. god.

Postoji puno rasprave o poreklu engleskog izraza „Mind your Ps and Qs“ (Obratite pažnju na svoja slova P i Q). Neki kažu da se prvobitno mislilo na krigle razlicite zapremine u pintama i kortima (pints and quarts), upozoravajuci vlasnike pabova da obrate pažnju koliko sipaju pica, dok drugi tvrde da se odnosi na upozorenje šegrtima u štampariji da paze na to kako nameštaju ova dva slova. Bez obzira na to da li se radi o štamparima ili zapremini, izraz „Mind your Ps and Qs“ sada znaci da obratite pažnju na svoje ponašanje.

U skorijoj atmosferi paranoje i pitanja u vezi sa EULEX-om, izgleda da je došlo vreme da se pojasne neka ponašanja:  Nudim sledecu poentu da bih pojasnio stvari:

  1. Nezavisnost - EULEX ne zanimaju politicke stranke, politicke podvale, politicke koalicije ili politicka obecanja. Mišljenje nekoga iz Brisela (ili cak moje mišljenje) o nekom politicaru nema nikakvog uticaja na predmet, zato što sudije i tužioci rade nezavisno. Bez obzira na to, nije prihvatljivo da naši predmeti uticu na politicare i druge uticajne clanove društva, praveci privlacnu odbrambenu strategiju tako što bacaju sumnju na EULEX i njegovu nezavisnost.
  2. Dokaz - Mi se ne bavimo glasinama i nagoveštajima. Ako postoji krivicno delo, a mi smo za to saznali pre aprila 2014. godine (u skladu sa našim novim mandatom), isto se istražuje. Ako smo saznali za nešto posle tog datuma, podatke prosledujemo kosovskim institucijama. Ali je poenta ista: ako postoji svedok, mi sa njim obavimo razgovor. Ako postoji dokaz, mi ga ispitamo. Naša služba za štampu ima dve glavne funkcije – da obaveštava Misiju o dešavanjima u lokalnim medijima i da širi svest o vladavini prava. Mi nemamo ni strpljenje niti dovoljno službenika da se bavimo fantazijama ili da odgovaramo na svaku kritiku ili optužbu koja je napisana. Iskreno, trošenje našeg vremena bavljenjem izmišljotinama i prepakovanim i zastarelim tzv. „skandalima“ predstavlja gubljenje svacijeg vremena i trošenje novca poreznika.
  3. Savršenstvo - Nismo savršeni, niti tvrdimo da jesmo. Znamo da u Misiji u kojoj je bilo preko 5000 zaposlenih od njenog pocetka, moraju postojati disciplinski prekršaji ili povrede. Naravno da do toga dolazi. (Kada NE cujete o tome za Misiju ove velicine, tada znate da se radi o zataškavanju!) Ono što je važno jeste nacin na koji se te povrede rešavaju. Kada dode do kršenja pravilnika o ponašanju, naše unutrašnje istražne jedinice ispituju šta se desilo, obavljaju razgovore sa svedocima, ispituju dokaze i daju preporuke za izricanje disciplinskih mera. Kada postoji dokaz da je došlo do kršenja zakona, koriste se pravna sredstva, a kod medunarodnih službenika, obicno se ukljucuju organi reda iz zemlje iz koje dolaze. Od službenika EULEX-a ocekujem najviši standard ponašanja i odgovorni su ne samo EULEX-ovom lancu komande vec i organima reda u zemlji iz koje dolaze.
  4. Svrha - Naša svrha je, i bila je, da pomognemo kosovskim institucijama, pravosudnim organima i agencijama za sprovodenje zakona u njihovom napretku u pravcu održivosti i odgovornosti. Pokušavamo da obezbedimo da te institucije dodu do nacina da se oslobode od politickog mešanja i da se pridržavaju medunarodno priznatih najboljih standarda. Medutim, neprihvatljivo je da na nas (zajedno sa kosovskim gradanima) toliko utice neuspeh kosovskih pravosudnih institucija da ostave po strani politicke igre i da radimo zajedno za dobrobit kosovskih gradana. Kada SSK ne može da podrži sudije, vreme cekanja u predmetima se povecava. Kada TSK ne može da podrži tužioce, manje je tužilaca na raspolaganju za krivicno gonjenje krivicnih dela izvršenih nad gradanima. Kada se nezavisne institucije upuste u igru sticanja politickih poena, Kosovo gubi kredibilitet. Kada pravosudni sistem odbije da se ukljuci u neophodne korake za sopstveno osnovno upravljanje, svi gubimo. U toku preostalog svog mandata, EULEX ce ostati usredsreden na svoju svrhu i molimo pravosudne institucije na Kosovu da se i one usredsrede na svoju svrhu.

Moje obecanje Kosovu je da ce EULEX, sve dok je tu, paziti na svoja slova P i Q. Necemo dozvoliti da nas neko uvuce u politicke igre, vec cemo paziti na svoj cilj da obezbedimo da Kosovo dobije priliku da izgradi jake, nezavisne institucije vladavine prava. Medutim, na kraju, sve što EU i EULEX mogu da urade je da obezbede da Kosovo dobije priliku da svojim ljudima obezbedi nezavisnu vladavinu prava – ljudi i politicari na Kosovu moraju biti ti koji ce odluciti da obezbede dobro upravljanje i vladavinu prava je to, bez pogovora, najviši prioritet njegove vlade.