Vesti

Seminar NVO o Vladavini Prava i EU

21. maj 2015. god.

Centar za mir i toleranciju je u koordinaciji sa EULEX-om organizovao seminar u Informacionom centru EU u severnoj Mitrovici. Na seminaru su bili angažovani učesnici iz građanskog društva, lokalni studenti i pripadnici međunarodne zajedncie, a ključna tema su bili mandat EULEX-a i vladavina prava u Evropskoj uniji. Dragana Nikolić-Solomon, zamenica šefa EULEX-ove kancelarije za medije i odnose s javnošću, i Katja Dominik, sudija EULEX-a, podnele su kratika izlaganja koja su podstakla živu raspravu među učesnicima seminara. 

Dragana Nikolic-Solomon je dala kratki pregled mandata EULEX-a i njegove uloge na severu. Ona je objasnila ciljeve misije i pojasnila je neke od lokalnih nepoznanica o radu misije. 

Sudija Dominik je opširno govorila o sudskom procesu, objašnjavajući šta za nju lično znači nezavisno provosuđe, kao i šta ono znači u širem kontekstu EU. Ona se takođe usredsredila na pristup pravdi, naglašavajaući da funkcionišuće sudstvo i tužilaštvo, dostojanstveno hapšenje i prava lica koja se nalaze u pritvoru i zaštita žrtava i svedoka čine funnkcionišući sistem koji omogućava sudijama da vode pravičan postupak. Nepostojanje vladavine prava, naglašava sudija Dominik, stvara nesigurnost među građanima, koja zauztvrat dovodi do toga da građani veruju da sila, a ne vladavina prava dominira u društvu.

Učesnici su učestvovali u živoj  raspravi o aktivnostima misije na severu. Jedan od glavnih ishoda seminara bila je želja lokalne zajednice da u budućnosti vidi veće javno angažovanje u vezi pravosuđa, kao i angažovanje šire javnosti.